جزئیات خبر


سال‌آوری باغات پسته شرکت کشت‌وصنعت سرخس کاهش می‌یابد

سال‌آوری باغات پسته شرکت کشت‌وصنعت سرخس کاهش می‌یابد
1397/1/26

سرپرست شرکت کشت و صنعت سرخس از کاهش سال‌آوری و افزایش راندمان تولید باغات پسته این شرکت طی سال جاری خبر داد.
حسن مهدی‌زاده در گفت و گو با پایگاه اطلاع رسانی سازمان اقتصادی رضوی بیان کرد: در این راستا اقداماتی همچون انجام هرس اصولی به صورت فرم و باردهی به منظور تعدیل یا کاهش سال آوری، افزودن گچ خام به خاک‌های باغات برای کاهش اسیدیته و شوری با هدف افزایش کمی و کیفی محصول، استفاده از زیرشکن در باغات برای از بین بردن فشردگی خاک و توسعه کشاورزی حفاظتی و... انجام خواهد شد.
وی ادامه داد: برداشتن خاک پای طوقه درختان و شیب‌بندی اراضی برای هدایت آب به اطراف تنه درختان به ویژه در باغاتی که از EC بالای آب برخوردار هستند، یکی دیگر از این برنامه‌ها به شمار می‌رود که این امر ضمن کاهش مدار آبیاری و ارتقاء کمی و کیفی محصول، بهسازی خاک‌های شور از طریق آب‌شویی را به دنبال خواهد داشت.
مهدی‌زاده با اشاره به اعمال روش‌های IPM برای کنترل آفات به خصوص پسیل پسته و استفاده از سور فاکتانت‌ها در مبارزه با آن، گفت: این مواد با برخورداری از PH خنثی، استفاده از سایر آفت‌کش‌ها با درجه سمیت بالا را کاهش می‌دهد.
وی ادامه داد: همچنین تغذیه درختان پسته به منظور پایین آوردن ضریب شوری در مراحل مختلف رشدی محصول، با استفاده از کودهای ارگانیک انجام خواهد شد.
مهدی‌زاده با تاکید بر لزوم توسعه سیستم‌های نوین آبیاری گفت: در این راستا و به منظور استفاده بهینه از منابع آبی، باغات پسته شرکت به سیستم آبیاری کم فشار مجهز می‌شود.
سرپرست شرکت کشت و صنعت سرخس با اشاره به شاخص‌ترین اقدامات این شرکت در باغات پسته طی سال گذشته بیان کرد: از جمله مهم‌ترین این اقدامات می‌توان کاهش اسیدیته، شوری و PH خاک اراضی باغات از طریق غنی‌سازی خاک به وسیله تزریق گچ خام یا سولفات کلسیم را نام برد.
 5-97

نظر شما