جزئیات خبر


برنامه‌های شرکت کشت ‌و صنعت سرخس برای افزایش تولید در بخش زراعی تشریح شد

برنامه‌های شرکت کشت ‌و صنعت سرخس برای افزایش تولید در بخش زراعی تشریح شد
1397/1/26

سرپرست شرکت کشت و صنعت سرخس برنامه‌های این شرکت برای افزایش تولید در واحد زراعی در سال 1397 را تشریح کرد.
حسن مهدی‌زاده در گفت و گو با پایگاه اطلاع رسانی سازمان اقتصادی رضوی بیان کرد: استفاده از ارقام پر محصول و مقاوم به شرایط تنش‌های محیطی و تنش‌های خشکی و شوری، ایجاد تناوب آیش در اراضی، بهینه‌سازی مناسب در مرحله آماده‌سازی اراضی برای کشت انواع محصولات، کنترل به موقع علف‌های هرز، آفات و بیماری ها و... از جمله این برنامه‌ها به شمار می‌رود.
وی ادامه داد: همچنین سعی شده تا از انواع سیستم‌های نوین آبیاری شامل کم فشار، تحت فشار بارانی از نوع سنترپیوت و سنترلینیر و نیز تحت فشار نوار تیپ برای آبیاری به موقع طبق مدار انواع محصولات کشت شده، استفاده شود.
مهدی‌زاده ادامه داد: ضمن این که کوددهی به وسیله سیستم‌های آبیاری مذکور انجام خواهد شد.
وی با اشاره به مدیریت تغذیه مناسب و مورد نیاز برای هر محصول گفت: در این راستا از کودهای بیولوژیک و کودهای آلی با هدف افزایش میزان ماده آلی موجود در خاک استفاده خواهد شد.
مهدی‌زاده ادامه داد: به کار بردن کودهای حیوانی و دامی، کودهای حاوی مواد هیومیکی و گوگردی برای برطرف کردن محدودیت شوری آب و خاک اراضی، خنثی کردن اثرات مخرب شوری، سختی و املاح مضر موجود در منابع آب و خاک، بخشی دیگر از برنامه‌های سال جاری شرکت برای افزایش راندمان تولید را به خود اختصاص داده است.
وی درباره الگوی کشت جدید محصولات این شرکت گفت: بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته امسال، محصولات مقاوم به تنش‌های موجود و با نیاز آب کمتر و همچنین محصولات جدید متناسب با اقلیم شهرستان سرخس کشت خواهد شد.
سرپرست شرکت کشت و صنعت سرخس از تجهیز تمامی اراضی در اختیار واحد زراعت شرکت به انواع سیستم‌های نوین آبیاری کم فشار و تحت فشار طی سال جاری خبر داد.
مهدی‌زاده ادامه داد: همچنین در حدود 50 هکتار از اراضی مزرعه دولت آباد سیستم آبیاری زیر سطحی اجرا خواهد شد.
 9-97

نظر شما